CZY MOŻNA WYPACZYĆ BIBLIJNE NAUCZANIE O ŁASCE?

Rozmowa autorem książki „Łaska. Kontrowersje” dr. Michaelem Brownem